Εκδήλωση για τη λειτουργία του νεοσύστατου Τμήματος στο Νοσοκομείο