Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων

Από τη Διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων γνωστοποιείται η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες τις 8 και 9 Νοεμβρίου 2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 14 Νοεμβρίου 2017.

 

Α/Α ΑΞΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX

E-MAIL

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μπλουγούρας Χρήστος Καραϊσκάκη 1- 42100-

Τρίκαλα

2431076334-

6973588864

chrisbloug@yahoo.gr

2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ-

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Φαλτάκας Αθανάσιος 6ο χλμ. Τρικάλων-Καλαμπάκας 42100- Τρίκαλα 2431085840-

6978441455

info@faltakas.gr

3 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Κόκκας Χρήστος

 

6ο χλμ. Τρικάλων -Λάρισας 42100 -Τρίκαλα 2431055848-

6945192658

info@kokkas.gr

4 ΓΕΝΙΚΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κούτσιας Στυλιανός Πλούτωνος 8 – 42100

Τρίκαλα

2431028771-

6979140290

stelkoutsias@yahoo.gr

5 ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κέμος Κωνσταντίνος Καλαμπάκας 13η πάροδος -42100 – Τρίκαλα 2431038500

6948503003

gn002720@otenet.gr

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ Ντέλλας Αθανάσιος Αλβ. Μετώπου 28 & Κλεμανσώ – 42100-Τρίκαλα 2431027891

6944334418

 

7 ΜΕΛΟΣ Κωνσταντινίδου Ιωάννα Αχιλλέως 29 – 42100

Τρίκαλα

2431037397

6973737511

 

 

 

 

 

 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ                                                           ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΣ