Νέο πρόγραμμα για ανέργους 18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου-αιτήσεις έως 16/04/2018

Ανακοινώνουμε την έναρξη υποβολής E΄ κύκλου αιτήσεων των ωφελουμένων της Πράξης «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής «.

Η ημερομηνία υποβολής αρχίζει από 15/03/2018 και λήγει την 16/04/2018 και ώρα 23:59 μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το ΑΚΕΘ.

Τηλ: 2431024697 – 2431200250