Παιδικό Σταθμό για τα παιδιά των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Τρικάλων είναι στα σκαριά

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 12-1-2018 η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Τρικάλων.
Μεταξύ άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν ο Διοικητής του Νοσοκομείου, κ.Δ.Παρθένης εισηγήθηκε την έναρξη των διαδικασιών λειτουργίας Παιδικού Σταθμού για τα παιδιά των εργαζομένων του Νοσοκομείου. Η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. και έχει ήδη προστεθεί στον Οργανισμό του Ιδρύματος, που βρίσκεται προς έγκριση στο Υπουργείο.
Η υλοποίηση των σχεδιασμών αυτών αναμένεται να δώσει βαθιά ανάσα στους εργαζόμενους γονείς του Νοσοκομείου, που έχουν παιδιά προσχολικής ηλικίας και δεν έχουν λύση στο πρόβλημα της φύλαξής τους.