Στο Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΔΕΗ ο Κ. Μήτσιος

Πάντα στις επάλξεις της κοινωνικής και συνδικαλιστικής προσφοράς παραμένει ο κ. Κων/νος Μήτσιος, πρώην προϊστάμενος του Τεχνικού Τμήματος της ΔΕΗ Τρικάλων αλλά και πρώην πρόεδρος των πτυχιούχων Μηχανικών Θεσσαλίας (για 3 τριετίες).

Αλλά και ως συνταξιούχος πλέον, παραμένει ενεργότατος στα συνδικαλιστικά του κλάδου του και πρόσφατα οι συνάδελφοι του, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική προσφορά του, τον εξέλεξαν στο Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΔΕΗ, στη θέση του ταμία. Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Κων/νος Πράπας, από τον Σύλλογο Συνταξιούχων της ΔΕΗ Λάρισας.