Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας

ΠΡΟΣ

                                                 ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

                                                 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:        Κο  ΔΗΜΑΡΧΟ   ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας   που θα γίνει την 23η του μηνός Απριλίου 2019, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω  θέματα :

 

  1. Αίτηση του Βελαέτη Κωνσταντίνου.

 

  1. Αίτηση του Παπαευθυμίου Ανδρέα.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας

 

Πίνακας αποδεκτών

 

Σινάνης  Αθανάσιος

  1. Καραθανάσης Φώτιος
  2. Μπρέντα Κων/νιά
  3. Σακελλαρίδης Λεωνίδας
  4. Τσαρούχης Βασίλειος