Υποβολή δηλώσεων στον ΕΛΓΑ για ζημιές στο δήμο Καλαμπάκας

Καλούνται  όσοι αγρότες έχουν πάθει ΖΗΜΙΕΣ από τις πρόσφατες

 

βροχοπτώσεις – χαλαζοπτώσεις  που έπληξαν τον Δήμο Καλαμπάκας και

 

θέλουν να αποζημιωθούν  από τον  ΕΛΓΑ να  υποβάλλουν  δήλωση

 

ζημιάς  στους κατά τόπους ανταποκριτές .

 

Δικαιολογητικά : Δήλωση ΟΣΔΕ  2017

 

Προθεσμία υποβολής δήλωσης30/06/2017

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

                                                         

                                                         

                                                                              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ