Νεαρός αναζητά εργασία σε ελληνικό εστιατόριο Γερμανίας

Άτομο ψάχνει για εργασία σε ελληνικό εστιατόρειο στην Γερμανία ..τηλ. εποικοινωνίας +4915214950496