6ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς για…

Ο Πρώτος Ελληνικός Οικολογικός Πλοηγός Μετακίνησης από Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (φωτό)

LIFE Green Your Move – ΤΡΙΚΑΛΑ Στα πλαίσια  της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και συγκεκριμένα στις 18 Σεπτεμβρίου στην πόλη των Τρικάλων σε συνεργασία με τα αντίστοιχο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ…

Τι ισχύει για την Ελεγχόμενη Κυνηγετική περιοχή Κόζιακα (πρόγραμμα θηράματα εκπαίδευση)

Κυνηγετικός Σύλλογος Πύλης άδειες κυνήγι

Πρόγραμμα  Θήρας- Εκγύμνασης και Αγώνων κυνηγετικών σκύλων Ελεγχόμενης κυνηγετικής περιοχής Κόζιακα Τρικάλων κυνηγετικής περιόδου 2018  – 2019,  όπως  εγκρίθηκε  με την αριθ. 2453/126047/22-8-2018  Απόφαση  της…

Ο Αγοραστός ως Εισηγητής Ένωσης για το Πρόγραμμα InvestEU

Την αναγκαιότητα να στηριχθούν κατά προτεραιότητα οι επενδύσεις στις περιφέρειες των χώρων που υστερούν σε αναπτυξιακούς ρυθμούς, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ),…