Αφαιρέσεις αν δεν πληρώσει και στον Απόλλωνα Λάρισας

Το Διαιτητικό Δικαστήριο έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις Δέχεται την αίτηση του Δαβίδ ΙΒΑΝΙΔΗ του Γεωργίου, επαγγελματία ποδοσφαιριστή και Επιβάλλει στην καθής η αίτηση Π.Α.Ε. με…