ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ π. ΤΥΜΠΑ ΓΙΑ ΟΣΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΜΑΡΤΥΡΕΙ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΟΥ «ΝΑΙ, ΕΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΑ!».

  Θεολογικές Σχολές.   Στο κείμενό σας αναφέρεστε «…σε επηρεασμένες από τον Καθολικισμό και Προτεσταντισμό Θεολογικές μας σχολές». Φαντάζομαι ότι δεν θα χαρακτηρίζατε ως Προτεσταντίζοντες…

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ Π. ΤΥΜΠΑ ΓΙΑ ΟΣΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΜΑΡΤΥΡΕΙ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΟΥ «ΝΑΙ, ΕΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΑ!». (3ο μέρος/5)

Και δεν είναι μόνο αυτοί. Η λίστα των πατέρων που χρησιμοποιούν τη φιλοσοφία και την αξιολογούν θετικά είναι ατελείωτη. Να σας αναφέρω ποια είναι η…

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ Π. ΤΥΜΠΑ ΓΙΑ ΟΣΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΜΑΡΤΥΡΕΙ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΟΥ «ΝΑΙ, ΕΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΑ!». (2ο μέρος/5) Περί Φιλοσοφίας.

Αρχικά, οφείλω να επισημάνω πως η θεολογία συνδέεται με τη φιλοσοφία από αρχαιοτάτων χρόνων — μόνο στον 20ο αιώνα η θεολογία αποσυνδέθηκε από τη φιλοσοφία…