Να προσέχεις πως χρησιμοποιείς τις λέξεις. Έχουν τεράστια δύναμη!

Οι λέξεις εκφράζουν πάντα σκέψεις και συναισθήματα, δηλαδή αποτελούν την προφορική εκδήλωση της εσωτερικής μας ενέργειας. Επιπρόσθετα έχουν τεράστια δύναμη, διότι έχουν τη δυνατότητα να…

Ισορροπία

Στην καλύτερη εποχή του ανθρώπου, όσον αφορά τις ευκολίες και την ποιότητα ζωής του,  μέχρι στιγμής η ισορροπία ανάμεσα στο καλό και το κακό είναι…