Το τσιμπιστό

Την συνταγή αυτή που είναι παραδοσιακή της Μυτιλήνης  μου την έδωσε πριν από μερικά χρόνια ο συνάδελφος μου Στρατής Λιαρέλλης –που είναι γέννημα θρέμμα Μυτιληνιός-…