Τρικαλινή ιατρός προήχθη σε Επιμελήτρια Α’ στο Πανεπιστημιακό Λάρισας

Είναι ευχάριστο για όλους τρικαλινοί επιστήμονες να έχουν πρόοδο στον τομέα τους. Αυτό συμβαίνει και με την τρικαλινή αναισθησιολόγο Ελένη Λάσδα, η οποία προήχθη σε…