Στο ΣΕΡΑΦΙΝΟ μόνο για λίγες μέρες…

Στο ΣΕΡΑΦΙΝΟ μόνο για λίγες μέρες…

Από 19 – 29 – 39 ευρώ!

Βασίλη Τσιτσάνη 15

Τρίκαλα

Τηλ. 24310-73059