23 χρόνια Κέντρο Ξένων Γλωσσών «ENGLISH SCHOOL» Αγορίτσα Γούσιου-Περιστέρη

Το Κ.Ξ.Γ  «ENGLISH SCHOOL» –  Γούσιου Αγορίτσα παραμένει επί 23η συνεχή χρονιά στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης με:

  • Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών που οδηγούν σε υψηλές επιδόσεις.
  • Ταχύρρυθμα τμήματα ενηλίκων για απόκτηση  τίτλων με  οριοθέτηση από τον ΑΣΕΠ ή στο δημόσιο.
  • Τμήματα όλων των επιπέδων.
  • Διδακτικό προσωπικό με μεταπτυχιακές σπουδές.

Μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, όπου οι γνώσεις προέρχονται από την ενεργή ενασχόληση  με το μάθημα και όχι από τη στείρα γλώσσα απομνημόνευσης, ο μαθητής κατακτά με τον πιό αξιόλογο τρόπο οτιδήποτε διδάσκεται. Με υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών στα Αγγλικά, το Κ.Ξ.Γ. Γούσιου Αγορίτσα κάθε χρόνο πραγματοποίησε αλλά και υπόσχεται 100% επιτυχία στις εξετάσεις Πτυχίων (Proficiency, Advanced, Lower,  Pre-Lower κλπ.).

Η υπεύθυνη του φροντιστηρίου κα Αγορίτσα Γούσιου-Περιστέρη

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Σταθερό 24310-84170 και κιν. 6949722384

Βαλτινό Τρικάλων