Πρόγραμμα ακολουθιών Μ. Τεσσαρακοστής Ιερού ναού Αγίου Δημήτριου Διάβας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΒΑΣ