Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 22/5

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 10/2019 δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων την   22η – Μαϊου – 2019 ημέρα  Τετάρτη και ώρα  13,00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μετεώρων (Ευθ. Βλαχάβα 1), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Έγκριση Πρακτικού Ι & ΙΙ διαγωνισμού: «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Μετεώρων 2019-2020»

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

 

Χρήστος Παπαγεωργίου