Δωρεάν καρδιαγγειακός έλεγχος στις 15 Μαΐου για τους ανασφάλιστους

Δωρεάν καρδιαγγειακός έλεγχος στις 15 Μαΐου για τους ανασφάλιστους Δυνατότητα πλήρους προληπτικού καρδιολογικού ελέγχου για τους ανασφάλιστους πολίτες, δίνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο…