Μηνιαίο εισόδημα μετά από ατύχημα – ενημέρωση από Ασφαλιστικό γραφείο Σ. Σέγγης Τρίκαλα

Μια καινοτόμα κάλυψη που μπορεί να ενσωματωθεί στο ασφαλιστήριο αυτοκινήτου παρέχει προστασία στην οικογένειά σας σε περίπτωση που μετά από ένα ατύχημα – όχι μόνο…